Kāda ir atšķirība starp juristu un advokātu?

Visi advokāti ir juristi, bet visi juristi nav advokāti!

Zemāk uzskaitīsim galvenās atšķirības.

Izglītība un kvalifikācija

Jurists ir persona, kura ir ieguvusi juridisko izglītību (parasti bakalaura vai maģistra grādu tiesību zinātnē).

Advokāts ir jurists, kurš papildus ir nokārtojis advokāta kvalifikācijas eksāmenu un ir uzņemts Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā.

Darba joma un tiesības

Juristi var veikt plašu juridisko darbu klāstu. Juristi var strādāt dažādās juridiskajās jomās, piemēram, uzņēmumu juridiskajās nodaļās, valsts iestādēs, pašvaldībās vai sniegt juridiskas konsultācijas. Juristi var pārstāvēt klientus tiesās, izņemot krimināllietas.

Advokātiem ir tiesības pārstāvēt klientus un sniegt juridiskos pakalpojumus pilnā apmērā. Advokātiem, tāpat kā juristiem, ir tiesības pārstāvēt klientus civillietās, taču atšķirībāno juristiem, par advokāta pakalpojumiem samaksāto naudas summu ir iespējams piedzīt tiesā. Tikai advokātiem ir tiesības aizstāvēt klientus krimināllietās.

Regulācija un ētikas kodekss

Juristiem nav vienotas regulējošas institūcijas vai ētikas kodeksa, kas noteiktu viņu profesionālo darbību, tomēr viņu darbs tiek regulēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Advokāti ir pakļauti Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzraudzībai un viņiem ir jāievēro advokātu ētikas kodekss. Viņu profesionālā darbība ir stingri regulēta, un advokātiem ir noteiktas profesionālās atbildības normas.

 

Tādējādi, lai gan juristi, gan advokāti darbojas juridiskajā jomā, advokātiem ir papildu kvalifikācijas un tiesības, kas ļauj viņiem sniegt plašāku juridisko pakalpojumu spektru.