Plašs juridisko pakalpojumu klāsts

Savlaicīgi, uzticami, efektīvi!

 • Vairāk nekā 25 gadu pieredze
 • Konsultācijas klātinē vai pa tālruni
 • Dokumentu sagatavošana
 • Pārstāvība valsts iestādēs, tiesās u.c.
Paldies! Jūsu ziņa ir saņemta. Parasti atbildam stundas laikā vai nākamajā darba dienā
Eh! Kaut kas nogāja greizi.

3 soļi, lai pieteiktos neklātienes konsultācijai

1.

Vienojamies par laiku

Zvaniet vai rakstiet, lai vienotos par 40 minūšu konsultācijas laiku. Pēc sarunas Jūs būsiet guvis pilnīgu skaidrību par esošo situāciju un nākamajiem soļiem.

2.

Atsūtiet dokumentus

Dokumentus varat sūtīt uz epastu vai WhatsApp. Tas mums dos iespēju labāk sagatavoties pirms sarunas.

3.

Veiciet apmaksu

Nosūtīsim Jums rēķinu uz apmaksu, ko būtu nepieciešams veikt pirms konsultācijas.

Mūsu komanda

juriste kate greiškāne dobelniece
Kate Greiškāne (Dobelniece)
Juriste

Juridisko zinātņu maģistre. Izglītību ieguvusi Latvijas Universitātē (2005), vairākus gadus strādājusi Latvijas Republikas Augstākajā tiesā, A/S “Latvijas Krājbanka” un A/S “Danske bank Filiāle Latvijā”.

A LinkedIn icon
zvērināts advokāts roberts eglītis
Roberts Eglītis
Zvērināts advokāts

Juridisko zinātņu maģistrs, izglītību ieguvis Latvijas Universitātē (1978), ilgus gadus bijis Rīgas 1.valsts notariāta kantora vecākais valsts notārs. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs kopš 1994.gada. Darbojies kā lektors. Latvijas Pirmās šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis.

Pakalpojumi fiziskām personām

Ģimenes tiesības

 • Laulības šķiršanas lietas
 • Uzturlīdzekļu lietas
 • Laulāto mantas sadale
 • Bērnu aizbildniecība un aizgādība
 • Pagaidu aizsardzībai pret vardarbību u.c.

Maksātnespēja

 • Konsultācijas pirms procesa uzsākšanas
 • Maksātnespējas procesa pieteikums tiesai
 • Saistību dzēšanas plāns
 • Paskaidrojumi administratoram u.c.
Uzzināt vairāk

Krimināltiesības

 • Aizstāvība pirmstiesas izmeklēšanā un tiesā
 • Apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana
 • Iesniegumu sagatavošana
 • Cietušā pārstāvība
 • Atlīdzība par valsts nepamatotu apsūdzību

Administratīvās tiesības

 • Pārstāvība administratīvajā procesā
 • Administratīvo aktu apstrīdēšana
 • Pārsūdzība, tai skaitā tiesā u.c.

Darba tiesības

 • Darba strīdi
 • Darba attiecību pārtraukšana
 • Darba samaksa
 • Pārstāvība valsts institūcijās, tiesā u.c.

Parādu piedziņa

 • Konsultācijas parādu atgūšanā
 • Pretenziju, izlīgumu, tiesai iesniedzamo dokumentu sagatavošana
 • Pārstāvība tiesā u.c.

Nekustamais īpašums

 • Pirkuma līgumi
 • Īres vai nomas līgumi
 • Dokumenti darbībām zemesgrāmatā
 • Pārstāvība tiesā u.c.

Mantojuma tiesības

 • Konsultācijas
 • Dokumentācijas sagatavošana
 • Pārstāvība valsts iestādēs, tiesās u.c.
 • Testamenta sagatavošana
 • Tiesvedība mantojuma lietās u.c.

Saistību tiesības

 • Nomas un īres līgumi
 • Dāvinājuma līgumi
 • Aizdevuma līgumi
 • Patapinājuma līgumi u.c.

Pakalpojumi juridiskām personām

Debitoru uzraudzība un parādu piedziņa

 • Pretenziju sagatavošana
 • Tiesvedības dokumentu sagatavošana
 • Pārstāvība tiesas sēdēs
 • Izpildu dokumentu nodošana izpildei
 • Sadarbība ar tiesu izpildītājiem u.c.

Sadarbības līgums

Piedāvājam arī noslēgt Sadarbības līgumus ilglaicīgas juridiskās palīdzības sniegšanai Jūsu uzņēmumam.
Ikmēneša maksa tiek noteikta atkarība no Jūsu uzņēmumam nepieciešamo juridisko pakalpojumu apjoma un klāsta.

Uzņēmumu reģistrs

 • Dokumentu sagatavošana iesniegšanai
 • Izmaiņu reģistrēšana
 • Pārstāvība Uzņēmumu reģistrā

Konsultācijas par:

 • Dokumentiem
 • Līgumiem
 • Komercdarbību
 • Maksātnespēju
 • Darba tiesībām

Līgumu sagatavošana un rediģēšana

 • Patapinājuma līgumi
 • Pirkuma līgumi
 • Sadarbības līgumi
 • Pilnvarojumu līgumi
 • Piegādes līgumi
 • Nomas un īres līgumi u.c.

Dokumentu sagatavošana

 • Iesniegumi
 • Vēstules
 • Atbildes
 • Paskaidrojumi

Mūsu komentāri medijos

Lūk, ko par mums saka mūsu klienti.

Lasīt vairāk atsauksmju

Biežāk uzdotie jautājumi

Ja neatrodiet atbildi uz savu jautājumu, droši sazinieties ar mums un mēs Jums atbildēsim.

Kādi ir nosacījumi fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanai?

Maksātnespējas procesu var ierosināt persona:

 • kuras parādsaistībām iestājies izpildes termiņš, un tās ir lielākas par 5000 eiro;
 • kurai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 eiro;

Maksātnespējas procesa uzsākšanas priekšnoteikumus ir vienreizēja iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā Maksātnespējas administrācijas izveidotajā kontā.

Maksātnespējas procesu neuzsāk personai, kura pēdējo triju gadu laikā ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem.

Pieteikums tiesā procesa uzsākšanai jāiesniedz pēc deklarētās vai, ja tādas nav, pēc faktiskās dzīvesvietas.

Lēmumu par procesa uzsākšanu tiesa pieņem jau nākamajā dienā.

Vai cietušajam pašam jāizrāda iniciatīva, lai sekotu kriminālprocesa gaitai?

Informāciju, kas savulaik bija pieejama kriminālprocesa reģistrā, cietušais var saņemt, rakstot iesniegumu attiecīgajam procesa virzītājam – policijai vai prokuratūrai.

Rakstot iesniegumu, nav nepieciešamas specifiskas juridiskās zināšanas. Nepastāv noteikts standarts, kā iesniegums būtu aizpildāms, tādēļ to var rakstīt brīvā formā.

Praksē nav izslēgta situācija, ka procesa virzītājs, saņemot iesniegumu, atteiks sniegt prasīto informāciju. Tādā gadījumā pastāv iespēja šo atbildi pārsūdzēt.

Cietušajam ir tiesības saņemt informāciju par drošības līdzekļu atcelšanu vai grozīšanu lietā aizdomās turētajiem, taču šī informācija netiks sniegta, ja cietušais pats ar iesnieguma palīdzību to nebūs lūdzis.

Izvēle starp dāvinājumu un testamentu. Kā dāvināt?

Gadā pie zvērinātiem notāriem Latvijā tiek slēgts vairāk nekā 2000 nekustamā īpašuma dāvinājuma līgumu.

Izvēloties dāvinājuma līgumu, jāņem vērā, ka šajā gadījumā pats dāvinātājs zaudē īpašuma tiesību un tādējādi jau dzīvo svešā īpašumā.

Lai no šādas situācijas izvairītos, dāvinājumā var pielīgt dzīvokļa tiesību, kas nodrošina tiesības dāvinātājam mitināties dzīvokļa īpašumā līdz mūža galam.

Ja dāvinātājam ir māja un piemājas saimniecība, kur viņš vēlas turpināt saimniekot, jāpielīgst tā dēvētā lietojuma tiesība uz noteiktu laiku vai līdz mūža galam. Tas ir uzlikums ar lietojuma tiesību.

Publiska testamenta sastādīšanas laikā pie notāra visas nianses apspriež un dokumenta saturu veido tā, lai tas patiešām ir izpildāms.

Publiskais testaments tiek reģistrēts testamentu reģistrā, un, kad cilvēks aizgājis mūžībā, uzsākot mantojuma lietu, notārs redz, ka šāds dokuments ir sagatavots.

Mantojuma līgums mantiniekam ir drošāks nekā testaments, ko noslēdz mantojuma atstājējs ar nākamo mantinieku, un to, kā jebkuru līgumu, nevar vienpusēji atsaukt.

Līgums tiek reģistrēts zemesgrāmatā, un to nevar mainīt bez abu pušu piekrišanas.

Jebkuru mantojumu var pieņemt ar inventāra tiesību.

Tas nozīmē, ka mantojuma saņēmējs kreditoriem var atdot to, kas ir mantots, bet vairāk neko nemaksāt no savas kabatas.

Inventāra tiesību var izmantot tikai divu mēnešu laikā no mirušā nāves dienas.

Kā elektroniski iesniegt dokumentus Uzņēmumu reģistrā?

Elektroniski var iesniegt pieprasījumu un saņemt standartizēta apjoma un veida izziņas par juridisku personu, fizisku personu un juridisku faktu – līgumu.

Elektroniski parakstītu dokumentu bez maksas var pārbaudīt portālā eparaksts.lv.

Advokāta pārstāvība tiesā – vai obligāti nepieciešama?

Cietušajam obligāta pārstāvība ir noteikta likumā, bet cietušais var arī algot advokātu. Un šādos gadījumos izdevumus par advokāta algošanu cietušais var pieprasīt kā kompensāciju atlīdzināt apsūdzētajam.

Civilprocess atšķiras no kriminālprocesa. Civilprocesa gadījumā darbojas sacīkstes princips un valstij advokāts ir jānodrošina tikai atsevišķās situācijās.

Atbilstoši Civilprocesa likuma normām advokāta izdevumus sedz zaudējusī puse.

Jurists vai advokāts - kāda ir atšķirība?

Visi advokāti ir juristi, bet visi juristi nav advokāti!

Par galvenajām atšķirībām varat izlasīt mūsu rakstā "Kāda ir atšķirība starp juristu un advokātu?"